Nối Ø50 ren trong 49

Mã số : 7103-50*1-1/2
Giá : 30.000
Liên hệ : 0935.36.37.37
Giao hàng trên toàn quốc

Công Dụng : Dùng để nối ống PE Ø49,50 với các mấu nối ren ngoài 49