Ống Nhỏ Giọt Phi 16 – Khoảng Cách 20cm Thái Lan

Mã số :
Giá : 1.450
Liên hệ : 0901.11.37.37
Giao hàng trên toàn quốc

Dây tưới nhỏ giọt phí 16 bước 20 / lưu lượng 2 lít /h

Sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan.