Có hơn 98 Sản phẩm

Phụ Kiện Ngành Tưới

 • Dùi Lỗ Gai

  Giá : 4.500
 • Máy Khoan

  Giá : 2.200.000
 • Mũi khoan 16mm

  Giá : 120.000
 • Mũi khoan 19 mm

  Giá : 155.000
 • Mũi khoan 22mm

  Giá : 170.000
 • Nối Co Gai 20

  Giá : 3.800
 • Nối Co Gai 21/25

  Giá : 3.800
 • Nối Gai 20/21

  Giá : 2.300
 • Nối gai 21/25

  Giá : 3.000
 • Nối Gai 32/34

  Giá : 8.000
 • Nối Thẳng PE 63-63

  Giá : 80.000
 • Nối Ø50 ren trong 49

  Giá : 30.000
 • Que Ghim Ống PE 20

  Giá : 3.000
 • Que Ghim Ống PE 25

  Giá : 3.400
 • Roong Cao Su 16

  Giá : 1.600
 • Van Nối Ống PE 20

  Giá : 12.000
 • Van Thái Gai Ngoài Phi 60

  Giá : 300.000
 • Van Thái Phi 25 Gai 27

  Giá : 27.000
 • Đầu Bịt PE 50

  Giá : 30.000
 • Đầu bịt PE 60

  Giá : 47.000
 • Đồng Hồ Đo Áp

  Giá : 200.000