Ống dẫn nước LDPE 20mm

Ống dẫn nước LDPE 20mm – Nhập khẩu

Chất liệu: Nhựa LDPE

Cuộn: dài 200mm

– Các thức sử dụng trong thực tế:

1/Sử dụng ống dẫn nước LDPE 20mm làm ống trục:

  • Bấm lỗ trên ống LDPE 20mm sau đó cắm khởi thủy để kết nối với nhánh ống 3mm, 5mm ra đầu tưới nhỏ giọt: đầu tưới 8 tia, đầu tưới bù áp, đầu tưới phun mưa.
  • Bấm lỗ trên ống LDPE  20mm sau đó cắm thẳng đầu bù áp hoặc đầu 8 tia, đầu tưới 8 tia có chân vào ống.
  • Sử dụng T 20mm, co 20mm để rẽ nhánh, cua góc.

2/Sử dụng ống dẫn nước LDPE  20mm làm ống nhánh

  • Khoan lỗ trên ống trục PVC, PE  rồi lắp khởi thủy 20mm có zoăng cao su, sau đó kết nối với ống nhánh